Skip to main content
Kontakt
Back to legal

Dane korporacyjne

Ligentia Poland Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia
58 735 95 00
pl.info@ligentia.global

REGON: 221639656
NIP: 5862276582
KRS: 0000417172

Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia
58 735 95 00
pl.info@ligentia.global
REGON: 221639656
NIP: 5862276582
KRS: 0000417172

SPÓŁKI ZALEŻNE

Ligentia Sea-Air-Rail Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia
58 735 95 00
pl.info@ligentia.global
REGON: 192016101
NIP: 5862040603
KRS: 0000156863

Kapitał zakładowy 93 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2022.

Share capital of PLN 93,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2022.

Ligentia Road Sp. z o. o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia
58 735 95 00
pl.info@ligentia.global
REGON: 221008080
NIP: 5862253658
KRS: 0000355323
Kapitał zakładowy 62 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2022.

Share capital of PLN 62,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Ligentia Customs Agency Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 60 81-156 Gdynia
58 621 30 67
pl.info@ligentia.global
REGON: 193048215
NIP: 5862127439
KRS: 0000206815
Kapitał zakładowy 108 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2022.

Share capital of PLN 108,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2022.

Ligentia Distribution Services Sp. z o. o.
ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk
58 350 06 86
pl.info@ligentia.global
REGON: 221604050
NIP: 9571063748
KRS: 0000409469
Kapitał zakładowy 126 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2022.

Share capital of PLN 126,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2022.

Ligentia Sp. z o. o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia
58 735 96 32
pl.info@ligentia.global
REGON: 221717706
NIP: 5862277943
KRS: 0000428425
Kapitał zakładowy 300 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2022.

Share capital of PLN 300,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2022.

Solid Logistics Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60 81-156
58 735 95 00
pl.info@ligentia.global
REGON: 015752429
NIP: 1132486520
KRS: 0000209516
Kapitał zakładowy 232 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;

Share capital of PLN 232,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;